OBSAH

 

Slovo na úvod

Комплементарность кодов в медиатексте

Pavol Adamka

Свойства и тенденции выразительных средств журналистских текстов

Ján Gallo

Роль СМИ в креативизации лексикона современного русского языка

Елена Маркова

Экспрессивность прессы в русско-словацком контексте

Lenka Alieva

K problematike publicistickej post-sovietskej lexiky

Viktória Vráželová

Bezpečnosť ako rečový akt: pohľad kodanskej školy

Irina Dulebová

Turista ako okupant? – Konceptuálna metafora v slovenskom mediálnom diskurze o Rusku

Nina Cingerová – Katarína Motyková

Vybrané prístupy k jazykovej manipulácii v médiách

Martina Szabóová

Sovietsky hrdina v tlači: od archetypu po produkt propagandy

Katarína Hrčková

Mediálny obraz Slovenska v nemeckej tlači

Renáta Machová – Tobias-Alexander Herrmann

Кулинарные реалити-шоу – PR капитализма в эпоху информационного общества

Элеонора Георгиевна Шестакова

Твитинг и твит как новые жанры речи и документов в современном дипломатическом дискурсе

Ольга Владимировна Пономаренко

Vplyv televíznych médií nadčasovou optikou Kurta Vonneguta

Maxim Duleba

Kolektívny obraz smrti a jeho translácia

Kristína Jakubovská

Perspektívy vyučovania ESP pre študentov žurnalistiky

Lenka Michelčíková

Inductive Approach to Teaching Associated Press Style at the Lessons of English for Journalists

Oľga Csalová

Sémantický potenciál anglicizmov v slovenčine (na materiáli z vyučovania študentov odboru masmediálna komunikácia)

Oľga Škvareninová

Building and Enriching English Vocabulary of a (Young) Journalist

Martina Szabóová

English as a Lingua franca and New Media

Olga Ruda

Educational Technology in Teaching Foreign Languages at Universities

Zuzana Rebičová

Možnosti využitia počítačovej analýzy reči vo výučbe

Viera Smoláková

Interkultúrny aspekt komunikácie s dôrazom na neverbálne výrazové prostriedky

Elena Zelenická

Номены в устной деловой коммуникации

Юлия Викторовна Агеева

Некоторые особенности религиозного населения Беларуси: по материалам исследования «Типология религиозности в современной Беларуси»

С.Г. Карасёва – Е.В. Шкурова – С.И. Шатравский

Ruská a sovietska toponymika a antroponymika v zlomových rokoch

Ľubomír Guzi

Культурный трансфер в трансформации философских дисциплин в постсоветских странах (на примере Беларуси)

Андрей Юрьевич Дудчик