Titulná strana

 

Slovo na úvod
html / pdf

Kompľementarnosť kodov v mediatekste
Pavol Adamka

html / pdf

Svojstva i tendencii vyraziteľnych sredstv žurnalistskich tekstov
Ján Gallo

html / pdf

Roľ SMI v kreativizacii leksikona sovremennogo russkogo jazyka
Jelena Markova

html / pdf

Ekspresivnosť pressy v russko-slovackom kontekste
Lenka Alieva

html / pdf

K problematike publicistickej post-sovietskej lexiky
Viktória Vráželová

html / pdf

Bezpečnosť ako rečový akt: pohľad kodanskej školy
Irina Dulebová

html / pdf

Turista ako okupant? Konceptuálna metafora v slovenskom mediálnom diskurze o Rusku
Nina Cingerová – Katarína Motyková

html / pdf

Vybrané prístupy k jazykovej manipulácii v médiách
Martina Szabóová

html / pdf

Sovietsky hrdina v tlači: od archetypu po produkt propagandy
Katarína Hrčková

html / pdf

Mediálny obraz Slovenska v nemeckej tlači
Renáta Machová – Tobias-Alexander Herrmann

html / pdf

Kulinarnyje reality-show – PR kapitalizma v epochu informacionnogo obščestva
Eleonora G. Šestakova

html / pdf

Tweeting i tweet kak novye žanry reči i dokumentov v sovremennom diplomatičeskom diskurse
Oľga V. Ponomarenko

html / pdf

Vplyv televíznych médií nadčasovou optikou Kurta Vonneguta
Maxim Duleba

html / pdf

Kolektívny obraz smrti a jeho translácia
Kristína Jakubovská

html / pdf

Perspektívy vyučovania ESP pre študentov žurnalistiky
Lenka Michelčíková

html / pdf

Inductive Approach to Teaching Associated Press Style at the Lessons of English for Journalists
Oľga Csalová

html / pdf

Sémantický potenciál anglicizmov v slovenčine (na materiáli z vyučovania študentov odboru masmediálna komunikácia)
Oľga Škvareninová

html / pdf

Building and Enriching English Vocabulary of a (Young) Journalist
Martina Szabóová

html / pdf

English as a Lingua franca and New Media
Olga Ruda

html / pdf

Educational Technology in Teaching Foreign Languages at Universities
Zuzana Rebičová

html / pdf

Možnosti využitia počítačovej analýzy reči vo výučbe
Viera Smoláková

html / pdf

Interkultúrny aspekt komunikácie s dôrazom na neverbálne výrazové prostriedky
Elena Zelenická

html / pdf

Nomeny v ustnoj delovoj kommunikacii
Julia V. Ageeva

html / pdf

Nekotoryje osobennosti religioznogo naselenija Belarusi: po materialam issledovanija „Tipologija religioznosti v sovremennoj Belarusi“
Svetlana G. Karasjova - Jelena V. Škurova - Sergej I. Šatravskij

html / pdf

Ruská a sovietska toponymika a antroponymika v zlomových rokoch
Ľubomír Guzi

html / pdf

Kuľturnyj transfer v transformacii filosofskich disciplin v postsovetskich stranach (na primere Belarusi)
Andrej Ju. Dudčik

html / pdf

 

Obsah
html / pdf

Autori
html / pdf

Tiráž
html / pdf

 

Celý zborník