Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Bratislavské stretnutia
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
Bratislavské stretnutia
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Súčasné ruské médiá
Workshop
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Súčasné ruské médiá
Workshop
Súčasné ruské médiá
Workshop

Copyright © 2015. All Rights Reserved.