Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Súčasné ruské médiá
Workshop
Bratislavské stretnutia
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Súčasné ruské médiá
Workshop
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Súčasné ruské médiá
Workshop
Bratislavské stretnutia
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna

Copyright © 2015. All Rights Reserved.