Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Alexej Bykov, PhD., Katedra medzinárodnej žurnalistiky, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Language in the Coordinates of the Mass Media
Konstantin Preslavsky University of Shumen, Varna
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Lessons on Freedom of Speech in International Journalism
Prednáška Alexeja Bykova
Jazyk v zbližovaní kultúr
Prednáška J. Waldnerovej
Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou
Ekonomická univerzita, Bratislava
New media and journalism
Prednáška Dandiho Supriadiho
Bratislavské stretnutia
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
doc. Vadim Ju. Golubiev, PhD., Katedra anglického jazyka pre žurnalistov, Vyššia škola žurnalistiky a PR
Súčasné ruské médiá
Workshop
Russian Media Landscape: Market and Political Factors
Prednáška Alexeja Bykova
Basics of Journalistic Writing in English
Prednáška Roberta C. Kochersbergera
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Bratislavské stretnutia
Ľvovská národná univerzita
Doc. Olga Ruda, PhD. - Roman J. Monastyrskij
Súčasné ruské médiá
Workshop
XIII. kongres MAPRYAL
Granada
Workshop: Angličtina pre žurnalistov
Ambasáda USA, Bratislava
Súčasné ruské médiá
Workshop
Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí
MU, Brno
Hľadanie ekvivalentností VIII.
FF PU, Prešov
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Súčasné Rusko
Prednáška P. Adamku
Journalist: a hero or a villain
Prednáška Dandiho Supriadiho
Aglofonní a frankofonní konference
UHK, Hradec Králové
Na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite
prof. Lilia R. Duskajeva, DrSc. - Natalia A. Prokofjeva, Katedra rečovej komunikácie, Vyššia škola žurnalistiky a PR

Copyright © 2015. All Rights Reserved.