Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Záverečné práce

Obhájené záverečné práce k tematike riešeného projektu:

Slovenská publicistika a formovanie mýtov (Bc. Adriána Majerčínová, KŽUR FF)

Publicistický text na hodinách ruského jazyka (Viktória Švancárová, KRJaL FF)

Kauza "Pussy Riot" v slovenských médiách (Adriána Majerčínová, KŽUR FF)

Obraz Ruska v médiách (Diana Strápeková, FSŠ)

Vplyv mediálneho prostredia na komunikáciu detí (Veronika Hrušovská, PF)

Bulvarizácia jazyka žurnalistického diskurzu (Dominika Batalková, KSJ FF)

Expresívne syntaktické konštrukcie v novinárskom diskurze (Kristína Letavayová, KSJ FF)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.