Riešenie projektu KEGA č. 013UKF-4/2014

Konferencie

Cudzie jazyky v premenách času VII

(11.11.2016, EUBA)

Language in the Coordinates of the Mass Media

(6.-9.9.2016, Varna)

Jazyk a politika – na pomedzí medzi lingvistikou a politológiou

(23.6.2016, EUBA)

Workshop Veľvyslanectva USA pre učiteľov angličtiny

(31.5.-1.6.2016,Bratislava)

Aglofonní a frankofonní konference

(22.-23.3.2016, Hradec Králové)

Hľadanie ekvivalentností VIII.

(12.11.2015, Prešov)

XIII. kongres MAPRYAL: Русский язык и литература в пространстве мировой культуры

(13.-20.9.2015, Granada)

Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí

(18.-19.11.2014, Brno)

Bratislavské stretnutia

(Bratislava)

Copyright © 2015. All Rights Reserved.